Wat is metwet.nl?

De site metwet.nl gaat over de gevolgen van wetgeving in de herkomstlanden Turkije en Marokko voor migrantenvrouwen die in Nederland wonen.

De familiewet in Marokko en Turkije is in respectievelijk in 2002 en 2004 sterk gewijzigd. Deze veranderingen die gericht zijn op emancipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen, hebben de rechtspositie van vrouwen aanzienlijk verbeterd. Vanwege de dubbele nationaliteit is deze wetgeving ook op hen van toepassing.

Veel vrouwen van Turkse en Marokkaanse afkomst en hulpverleners die met deze vrouwen werken, zijn niet op de hoogte van de veranderde wetgeving en consequenties die dat voor hen ten gevolge heeft.

De site www.metwet.nl is een antwoord op deze informatievraag. Naast de site is er het Steunpunt Vrouwenrechten Utrecht.

Op de website metwet.nl vindt u informatie over zowel de Marokkaanse wetgeving als de Turkse wetgeving, die van toepassing is op vrouwen van deze komaf, woonachtig in Nederland.

In april 2008 is IDEA gestart met lokaal een steunpunt Vrouwenrechten in Utrecht, waar Turkse en Marokkaanse vrouwen uit Utrecht, in eigen taal, terecht kunnen met al hun vragen op juridisch gebied ten aanzien van de Turkse en Marokkaanse familiewetgeving.

Deze site is nog volop in ontwikkeling, heeft u op/aanmerkingen en/of aanvullingen, laat het ons weten via de knop 'reageer' in het menu.

Aan deze site kunnen GEEN rechten ontleend worden, zie hiervoor ook onze disclaimer.

Het project Vrouwenrechten in Beweging wordt gefinancieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, directie Emancipatie en het Oranjefonds.

Impressie activiteiten:

5 maart: Startbijeenkomst Steunpunt Vrouwenrechten (voor Turkse en Marokaanse vrouwen)

11 April: Startbijeenkomst Steunpunt Vrouwenrechten (voor professionals)